Behaal en behoud uw partner certificering, wij helpen u graag!

Partner Program Management Nederland

Uw organisatie is o.a. Dell EMC, VMware en/of Nutanix Channel Partner. Dit partnerschap is behaald nadat verschillende medewerkers in de loop van de tijd trainingen hebben gevolgd en examens hebben behaald. Een proces dat energie, tijd en geld heeft gekost. Een proces dat met het certificeren van de medewerkers niet afgerond was. Integendeel. Toen begon het pas. Want: de verschillende medewerkers beschikken over verschillende certificeringen. Die op verschillende momenten verlopen. Voortdurende monitoring is dus noodzakelijk. Wanneer moet welke medewerker opnieuw examen doen? Moet hij voorafgaand aan dat examen een training volgen? Wanneer is die training beschikbaar? Belangrijker: wanneer is de medewerker beschikbaar? Zijn er in de tussentijd nieuwe voorwaarden gesteld in het partnerprogramma? Wat gebeurt er wanneer een medewerker de organisatie verlaat? Een tijdrovende en ingewikkelde bezigheid. U kunt het zich echter niet permitteren uw aandacht te laten verslappen, want van de certificering hangt veel af. Uw korting op de aankoop van producten bijvoorbeeld en de mate van verkoopondersteuning vanuit de diverse vendoren. Zou het niet prettig zijn wanneer PPM Nederland u dit werk uit handen neemt? Op basis van jarenlange ervaring met de Channel Partner Programma’s ontwikkelden wij een certificeringdatabase die zowel de voorwaarden van het Channel Partner Programma weergeeft als de weg die uw organisatie moet bewandelen om de gewenste certificering te behalen en behouden. We werken volgens een eenvoudig en transparant stappenplan: PPM Nederland helpt organisaties met het behalen en behouden van (partner) certificeringen. Dit doen wij door het in kaart brengen van de gewenste certificeringen, van de reeds behaalde certificeringen, het schrijven van opleidingsplannen, het verzorgen van trainingen, en het evalueren (audits) en plannen.

Wij maken gebruik van 6 stappen. Eenvoudig en overzichtelijk.

1. Vaststellen van de doelen

Waar wil de organisatie naar toe? Welke certificeringen moeten behaald worden?

2. In kaart brengen van huidige certificeringen

Welke certificeringen zijn reeds aanwezig binnen de organisatie?

3. Bepalen van de 'gap'

Wat is het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie?

4. Opstellen van een opleidingsplan

Welke examens moeten er afgelegd worden en hoe bereidt de medewerker zich voor?

5. Uitvoeren van het opleidingsplan

Medewerkers volgen de trainingen en leggen de examens af.

6. Evalueren (audit) & plannen

Hoe verloopt de uitvoering van het opleidingsplan? Moet er bijgestuurd worden?

Heeft u vragen over deze 6 stappen?

Neem vrijblijvend contact met ons, wij helpen u graag!

©2018 Partner Program Management Nederland | KVK nr.: 71227687 | BTW nr.: NL169477344B01 | Algemene Voorwaarden

affiliate-logos